O FIRMIE

Mastpoż to firma specjalizująca się w  kompleksowej obsłudze w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. Jesteśmy firmą usługowo - doradczo - szkoleniową, profesjonalnie zajmującą się bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Współpracę oferujemy już od etapu opracowania dokumentacji, opinii i instrukcji, poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników. Zapewniamy również stałą opiekę i doradztwo techniczne oraz prowadzenie czynności konserwacyjno-naprawczych sprzętu i urządzeń będących zabezpieczeniem danego budynku, obiektu bądź terenu.

            

             KONTROLKI NA GAŚNICE I HYDRANTY


LEPIEJ CHRONIĆ NIŻ GASIĆ !!!