SPRZĘT PPOŻ.
 
Hydranty wewętrzne 25, 52, 33
Gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Znaki bezpieczeństwa
Czujka czadu
 
LEPIEJ CHRONIĆ NIŻ GASIĆ !!!