CENNIK


CENNIK

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 899 zł
Gaśnice - przegląd 5 - 50 zł /szt.
Hydranty - badanie ciśnienia i wydajności 20 - 50 zł /szt.
Szkolenia z zakresu: bhp, ppoż. oraz medyczne od 20 zł /za os.
Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego cena ustalana idywidulanie
Opinie, rzeczoznawstwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego cena ustalana idywidulanie
Plany ewakuacyjne od 150 zł
Ocena zagrożenia wybuchem od 2000 zł
Stały nadzór w obiektach z zakresu ochrony przeciwpożarowej – inspektor ppoż. od 500 zł
Nadzór nad realizacją warunków ochrony ppoż. w trakcie budowy cena ustalana idywidulanie
Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną cena ustalana idywidulanie
LEPIEJ CHRONIĆ NIŻ GASIĆ !!!